Bắc Giang, một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, đang trở thành một địa điểm sôi động cho ngành công nghiệp xây dựng và phát triển. Tại đây, có một số cửa hàng vật liệu xây dựng nổi bật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại Bắc Giang này nhằm giúp bạn dễ dàng tìm thấy các cửa hàng vật liệu xây dựng đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của bạn.

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại sơn động

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Huy Thành098 381 80 71Tổ Dân Phố Đoàn Kết, Sơn Động, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Hoa Ngạn0204 3886 2718VP2+F5R, QL31, TT. An Châu, Sơn Động, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Vượng Hưởng0204 3598 7568VV6+49G, QL31, An Lập, Sơn Động, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Tiên Hưng098 288 62 798VP2+XGC, QL31, TT. An Châu, Sơn Động, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Xuân Nụ0868 908 222QL31, An Lập, Sơn Động, Bắc Giang

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại lục ngạn

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Mạnh Hà098 526 74 259HX6+8RC, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Thanh Hải091 854 63 21CMPG+RFP, Xã, Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Mai Huy0204 3891 073149 QL31, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Hô Hạnh098 646 09 108FMF+FW3, QL31, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Quang Duy090 701 14 73CMPF+8CM, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại lục nam

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Khang Ly0383 144 42558JQ+QHX, Thôn Húi, Lục Nam, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Hùng Huy0326 935 3879C3H+546 Xã, Thôn Va, Lục Nam, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Thanh Tòng0204 3884 587188 P.Thanh Hưng, TT. Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Thúy Lấy0204 3885 47878WF+FH3, QL31, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Man Lam0387 342 222983J+F2Q, TL295, Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại lạng giang

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Mạnh Ninh096 311 76 2296VV+HX6, Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Chu Quang Linh097 694 64 44121, Đường Làng Thành, Xương Giang, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Sáng Vững0393 003 62396W5+R88, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Đô Dung0359 557 66895XF+2JQ, Thôn Đồi, Lạng Giang, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Hùng Cường094 588 68 68110 Lê Lợi, TT. Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại yên dũng

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Thu Vũ0393 036 518thôn Yên Hà, Yên Dũng, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Nguyễn Văn Ninh096 325 47 705875+C73, Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Hoa Sen0204 3861 186ĐT284, Thôn Minh Phượng, Yên Dũng, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Toàn An097 749 05 45ĐT293, Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Thanh Phúc098 740 60 5247WQ+QF7, Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang

danh sách cửa hàng vật liệu xây dựng tại việt yên

STTTÊN CỬA HÀNGSĐTĐỊA CHỈ
1Vật liệu xây dựng Thao Luyến0399 981 397ĐT298, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang
2Vật liệu xây dựng Minh Hằng098 258 23 06Khả Lý Hạ, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang, Bắc Giang
3Vật liệu xây dựng Sâm Son098 812 05 26735P+FQJ, Kha Lý Thượng, Việt Yên, Bắc Giang
4Vật liệu xây dựng Nguyên Đồng098 220 85 38Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
5Vật liệu xây dựng Huy Hiền0204 3665 44563PX+3XM, Đường Không Tên, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *